Picture1

سرویس های طراحی و بهینه سازی رادیویی

ارایه خدمات طراحی و بهینه سازی برای بیش از ۵۳۰۰ سایت در سراسر کشور برای تمام وندورها و اپراتورهای موبایل ( این آمار بدون احتساب خدمات حوزه طراحی فرکانسی در سراسر کشور است)

۱) طراحی رادیویی شامل:
 • درایوتست موج حامل
 • طراحی نقطه ای و فرکانسی اولیه
 • ارزیابی گزارش تملیک و بازدید فنی سایت و تایید نقشه ی جزئیات سایت (Detailed Design Approval)
 • بازدید فنی رادیویی و سیستم انتقال (RF and TRS TSS)
۲) بهینه سازی رادیویی Pre-Launch به صورت جامع (Turnkey)
 • آنالیز درایوتست، چک و هماهنگی برای رفع آلارم ها
 • سرویس دکلبندی برای بخش طراحی و بهینه سازی
 • انجام انواع مختلف درایوتست برای تمامی تکنولوژی ها
 • آنالیز و تهیه گزارشات درایوتست
 • مانیتورینگ KPI های میدانی و OSS – بهینه سازی دسترسی رادیویی، تاخیر، ماندگاری و کیفیت تماس
۳) بهینه سازی رادیویی Post-Launch به صورت جامع (Turnkey)
 • مانیتورینگ KPI ، بهینه سازی و گزارشدهی
 • KPI میدانی، آنالیز شکاف (gap) و تغییرات فیزیکی
 • آنالیز Cell ها ، BSC/RNC های با عملکرد ضعیف ، رفع مشکل/خرابی و فعالسازی فیچر
 • مدیریت منابع و طراحی ظرفیت رادیویی
 • تست آنالیز طیف (Spectrum Analyser test)
 • شکایات مردمی
۴) طراحی و بهینه سازی سیستم انتقال (Transmission)
 • طراحی HLD شامل طراحی و اصلاح توپولوژی
 • طراحی LLD سیستم انتقال ، LOS، طراحی و بهره وری ظرفیت و صدور Call-Off.
 • طراحی RAN IP Migration
۵) تامین و استفاده از نیروهای متخصص خارجی برای دستیابی به تارگت های KPI با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای PM
۶) مهارت در استفاده از ابزارها و نرم افزارهای طراحی، مدیریت عملکرد (PM) ، مدیریت پیکربندی (CM)، درایوتست اتوماتیک، Geo-Location ، سیستم مدیریت یکپارچه پروژه (PMIS) برای سرویس های NPO
۷) طراحی فرکانسی و همسایگی برای تمام وندورها با استفاده از ابزارهای اتوماتیک طراحی فرکانسی
 • سرویس های NWP 

 • سرویس های NWP (1)
  ۱. راهکارهای طراحی و بهینه سازی از ابتدا تا انتها (End to End)
  بازبینی دوباره طراحی و بررسی دوباره ی ابعاد پوششی سایتها از ابتدا تا انتها

  بازبینی طراحی شبکه ۳G و ۴G و کنترل اندازه گیریهای پوشششی سایتها برای ارائه پیشنهاد بهینه سازی و بهبود طرح فعلی

1
 • سرویس های NWP (2)
  ۲. راهکارهای طراحی و بهینه سازی رادیویی از آغاز تا پایان
  فرآیند ارزیابی و بازبینی شبکه از ابتدا تا انتها (End to End)

  ارزیابی و بازبینی دسترسی رادیویی شبکه ۲G/3G/LTE شامل تمام پارامترها و آرایش پیکربندی RNC ها ، BSC ها، BTS، NodeB، E-nodeB ، استراتژی QOS، QOS مشترکین، تارگتهای KPI شبکه و تمام فعالیتهایی که به کنترل بیشتر و نظارت شفافتر بر شبکه منتهی می شود.

Picture2
سرویس های NWP (3)
۳. راهکارهای طراحی و بهینه سازی رادیویی از آغاز تا پایان
بهینه سازی Pre-Launch در EMCI:

EMCI برنامه بهینه سازی جامعی ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

سرویس بهینه سازی Pre-Launch شامل بازبینی فیزیکی سایت و تست عملکرد سایت، بهینه سازی و تغییرات آنتن، تثبیت KPI در تکنولوژی های ۲G/3G/4G در سایتهای جدید، سواپ ، توسعه یافته (expanded) ،ارتقاء یافته (Upgraded) و مقایسه پوشش، کیفیت و KPI قبل و بعد از اجرای تغییرات

Picture3
سرویس های NWP (4)
۴. راهکارهای طراحی و بهینه سازی رادیویی از آغاز تا پایان
بهینه سازی Post-Launch از ابتدا تا انتها:

بهینه سازی QOS مشترکین و شبکه، فرآیندی پر مخاطره و دائمی است و می بایست با رویکرد از ابتدا تا انتها یا end to end به انجام برسد. EMCI راهکارهای جامعی برای بهینه سازی post Launch  ارائه میدهد.

Picture2
سرویس های NWP (5)
۵.مراجع و سوابق پروژه های طراحی و بهینه سازی رادیویی
تعداد پروژه های بخش NPO برای مشتریان مختلف:

ارایه خدمات طراحی و بهینه سازی برای بیش از ۵۳۰۰۰ سایت در سراسر کشور برای تمام وندورها و اپراتورهای موبایل

( این آمار بدون احتساب خدمات حوزه طراحی فرکانسی در سراسر کشور است)

Untitled-5