اطلاعات پروژه

  • مشتری : همراه اول
  • طراحی فرکانسی/ همسایگی برای تمام مناطق برای بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ TRX (که منجر به بهبود چشمگیر KPI در تمام مناطق شد)
  • طراحی و بهینه سازی استان خراسان شمالی و شهر مشهد به صورت Turnkey
  • محل : بهینه سازی رادیویی استان تبریز , ارومیه و کرمانشاه
  • وضعیت : تکمیل شده