کلمه ( 5G New Radio (NR نامی‌ست که موسسه 3GPP برای یک رابط هوایی جدید 5G برگزیده است. موسسه 3GPP که در اصل برای استانداردسازی تکنولوژی‌های 3G تاسیس گردیده بود، وظیفه تعریف استانداردهای 4G را نیز به عهده گرفته و اکنون در حال تعریف استاندارد جهانی 5G است. در اوایل سال 2016 این موسسه کار طراحی و تعریف یک استاندارد بی‌سیم مبتنی بر استاندارد کدگذاری OFDM را آغاز نمود. استانداردی به نام 5G NR که پایه‌گذ...